PROCÉS

El procés d'el.Laboració de la matèria primera consta de diferents parts:
 • Extracció de terra en una cantera.
   
 • Preparació i trituració de la terra fins convertir-la en pols.
   
 • Emmotllament per a donar-li la forma apropiada.
   
 • Assecatge perquè la peça està humida i necessita asssecar-se.
   
 • Cocció en un forn.
   
 • Embalatge i emmagatzematge.